ART living

reklamní, grafické a produkční studio

Vzdálená redakce

Vydáváte periodika a komunikujete s dtp studiem standardním způsobem? Pak prosím čtěte dál.

Popis:

  • Dokument vytvořený v InDesign je na serveru přístupný současně i několika redaktorům najednou, každý má povolený přístup do zvolené části dokumentu
  • Redaktor (redaktoři) vidí kompletní grafickou podobu dokumentu a může přímo měnit obsah dokumentu případně může vkládat poznámky pro studio případně ostatní redaktory.

Výhody:

  • Odpadá nutnost mechanického zapracování korektur - časová úspora, odpadá nutnost zpětné kontroly
  • Nulová chybovost studia v případě vašich přímých změn v dokumentu
  • Možnost práce více redaktorů na jednom dokumentu
  • Veškeré změny jsou automaticky archivovány a lze kdykoli snadno dohledat, kdo kdy co a jak zadal.

Grafické a produkční studio ART living

Letáky

Grafické studio

Grafickým designem vše začíná nebo také rychle končí. Při návrhu grafiky se zaměřujem na kreativitu a jedinečnost. Navrhujeme firemní tiskoviny, propagační letáky, merkantilní tiskoviny, desky s chlopněmi, plakáty, billboardy, vizitky.

Tisk knih

Tiskneme také knihy a firemní časopisy.

Předtisková příprava

Grafické práce. design tiskovin (katalogy, výroční zprávy, letáky, hlavičkové papíry, brožury, velkoplošný tisk, akcidenční tiskoviny - pozvánky, novoročenky a pod.)

Grafický design

V tomto duchu přistupujeme ke grafickému zpracování prací jak ve výběrových řízeních, tak při realizaci zakázek pro stávající klienty. V interním týmu máme výtvarníky, kteří mají vzdělání v oblasti výtvarných umění a užité grafiky, stovky realizací za sebou a tisíce před sebou.

Produkční studio

DTP, sazba, zlom, design, redesign, tisk knih, předtisková příprava, velkoformátový tisk, fotografické práce.

Grafické a produkční studio

Ostatní reklamní služby a grafické práce. Tašky s potiskem

Firemní časopisy

Hlavičkové papíry, fólie, rychlost a kvalita, komplexnost. Grafika on-line | Tisk knih
Prague Hotel Deals