ART living

reklamní, grafické a produkční studio

Reference

V následujících ukázkách Vám představujeme práce, na kterých se tým společnosti ART living podílel v rámci kreativního návrhu, fotografického zpracování, předtiskové přípravy nebo kompletní produkce. Dodavatelem jednotlivých prací je společnost ART living, s.r.o. u některých ukázek pak jiný subjekt (reklamní agentura apod.), pro který byla zakázka nebo její část realizována.

Tisk knih >>


Obalový design >>

Logotypy a merkantilní tiskoviny >>


Tisk kalendářů >>


Tisk firemních časopisů >>


Inzerce >>


Tisk plakátů a velkoplošných posterů >>


Tisk PF, pozvánek, pohlednic >>


Firemní profily a výroční zprávy >>


Tisk katalogů >>


Tisk letáků a brožur >>


Grafické a produkční studio ART living

Velkoplošný tisk

V oblasti velkoplošného tisku má naše firma několikaletou tradici.

Předtisková příprava

Zakázky určitého klienta zpracovává vždy stejný operátor nebo tým, který má kontinuitu ve všech realizovaných pracích. Dokonale zná klientovo Corporate Identity, individální požadavky, opakující se pravidla. Tak chápeme kvalitní předtiskovou přípravu u nás.

Velkoplošný tisk

Velkoplošný digitální tisk a sítotisk. tisk knih.

Tisk

Bannery, mash, velkoplošný tisk, hlavičkové papíry, fólie, rychlost a kvalita, komplexnost. Grafika on-line | Tisk knih
Prague Hotel Deals